Category Archives: публикации

Кариери.бг: Втори Медиен панаир във Факултета по журналистика

karieri_logo.gif 27/11/2007 14:52

От 10 до 14 декември работодатели от медийната индустрия и студенти по журналистика ще обменят идеи за теорията и практиката в журналистическата професия. Вторият Медиен панаир ще се проведе във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. В програмата му е включена научна конференция, журналистическо интернет кафене и студентска борса за работа.

Поканени са над 100 електронни, печатни и онлайн медии, както и рекламни, PR агенции, издателства и продуцентски компании. Те ще представят репортажи, предавания, рубрики, актуални теми в политиката, икономиката и културата на тема „Медийното производство. Бутик или конфекция“.

Студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация могат да се включат със свои творби в конкурса „Несъвършенство – ето го върхът“ за медийни продукти в категориите печат, фотожурналистика, радио, телевизия, интернет, връзки с обществеността, реклама и книгоиздаване. Срокът за изпращане на материалите е 30 ноември.

Всичко за първия и втория Медиен форум ще намерите в блога на събитието.

Оригиналната публикация е тук.

Реклами

Е, ще се видим на Панаира!

Ако си част от медия, рекламна или пиар агенция,издателство или продуцентска компания – разгледай това предложение!

letter-invitation-mediafair-2007.jpg

media-fair-2007.jpg

Вторият медиен панаир те очаква!

Политика: Медиен панаир предлага свежи кадри

Ако не сте чували досега за Медийния панаир във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет, то нека знаете, че тази година между 10 и 14 декември предстои неговото второ издание. Панаирът е замислен като място за среща на студенти с представители на водещи печатни и електронни медии, рекламни и пи ар агенции.
В рамките на 20 минути всяка медия, подала заявка за участие, може да представи най-доброто през годината и да привлече интерес към тепърва навлизащите в медийния свят, които мечтаят да развият професионално своите качества. Водещи журналисти, програмни директори, пи ар специалисти презентират интересни репортажи, предавания, рубрики, актуални теми в политиката, икономиката, културата. Така в рамките на пет дни студентите имат шанса очи в очи да разговарят с популярни медийни фигури, които имат зад гърба си богат професионален опит и да ги провокират с въпроси. Поне три дискусии ще заинтригуват посетителите – за политическата, разследващата и социалните кампании в медиите. Акцент в програмата на Медийния панаир тази година ще бъде изложбата “ Съвършенство – ето го върхът“. В осем категории студентите ще покажат свои репортажи, фотоси, проекти за пи ар кампании и реклами. Един от организаторите на панаира – главен асистент Мария Попова, сподели пред “ Политика“, че идеята е да се покажат публично качествата на младите журналисти, те да си намерят по-лесно работа, както и да се проследи от какво имат нужда и къде успяват и къде не днешните медии. „Искаме да докажем, че не сме капсулирани като университетска общност“, допълни още Попова.
Инициатори на уникалния по рода си панаир са „Ново партньорство“ и ФЖМК към Софийския университет.

в. Политика, Брой: 184, 26 Октомври – 1 Ноември 2007

Култура: Отвъд разминаването

Как теорията и практиката по журналистика заедно работят за обществения интерес?

в. Култура, Брой 24 (2463), 21 юни 2007 г.

Сборникът «Журналисти по теория, журналисти на практика» отразява събитията, изказванията и текстовете, които преподавателите от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ «Св. Климент Охридски» и журналистите и ръководителите на 27 от водещите български медии в областта на печата, радиото, телевизията и Интернет проведоха и написаха в рамките на организирания от ФЖМК и фондация «За ново партньорство в журналистиката» от 11 до 14 декември 2006 г. първи Медиен панаир «Журналисти по теория, журналисти на практика». В рамките на панаира бяха представени няколко специализирани изложби, бе организирана конференция, на която преподавателите от факултета и колегите им от практиката изнесоха общи доклади, имаше обществена дискусия, посветена на риалити формата. Дадена беше също възможност журналисти, специалисти по «Връзки с обществеността» и по «Човешки ресурси» от водещите медии, да представят пред студентите и гостите на факултета своите лица, интересни предавания и прояви, да бъдат коментирани, адмирирани, както и да открият сред възпитаниците на факултета своите стажанти и може би бъдещи колеги. За първи път ФЖМК отвори толкова широко вратите си пред практиците в медиите със самочувствието на водещото висше учебно заведение по журналистика, с желанието да сравни своите учебни програми с настоящите особености на медийното производство и с амбицията да бъде истински партньор на своите студенти в усвояването на журналистическите умения и в професионалното им израстване.

За качеството на настоящия сборник и изминалия Медиен панаир се опитаха откровено да си поговорят съставителите на книгата и организатори на събитието – Петранка Филева, Мария Нейкова и Мария Попова.

Мария Попова: Сборникът „Журналисти по теория, журналисти на практика“ използва една много интересна форма – той представлява информационен дневник на първия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика“. Кое наложи избора именно на този модел и към каква аудитория е ориентирана книгата?

Петранка Филева: Избрахме този модел, защото е нов, не е правен досега и смятаме, че по този начин ще събудим обществения интерес. През петте дни на първия Медиен панаир се изговориха, прочетоха и обсъдиха много наистина интересни неща, които решихме, че трябва в своята цялост да бъдат представени на бъдещите читатели на сборника, за да имат възможност да се запознаят с направените анализи за състоянието на българските медии, за отношението на водещи в тези медии към случващото се в България, в света.

Мария Нейкова: Формата на сборника е удачна и в още един аспект – тя във висока степен запазва спонтанността на част от изявите. Бихме могли да кажем, че предварително подготвените събития по време на първия Медиен панаир са около 40-50% от всички, останалите прояви са мислени и говорени в момента. Това много ясно ще се долови в изказванията на колегите от практиката при четенето на сборника.

Петранка Филева: Опитахме се да се върнем към атмосферата, която тогава се създаде във Факултета по журналистика и масова комуникация – на оживление, задоволство, което личи и от снимките, които са включени в книгата – по лицата на хората, които се спират пред импровизираната книжарница в коридора на факултета, в настроението на колегите в импровизираното панаирно кафене.

Мария Попова: Според мен до голяма степен идеята на информационния дневник е да бъде интересен не само на нашите студенти, когато четат текстовете и се опитват да изследват някакви теоретични аспекти на медиите или да наблюдават практическото развитие на медиите от изказванията на колегите ни от практиката. Но ще бъде полезен и за гостите на Медийния панаир, дотолкова, доколкото те самите ще могат да съизмерят собствените си виждания спрямо тези на останалите си колеги.

Всъщност това бе и една от целите, които си бяхме поставили при създаването на панаира – да се потърси отговор на въпроса доколко образованието, което дава Факултетът по журналистика и масова комуникация, е адекватно на нуждите на медийната индустрия в България или напротив – наблюдава се някакво разминаване.

Мария Нейкова: В цял свят образованието по журналистика, от една страна, и практическата журналистика – от друга, са в състояние на съревнование. Не трябва да забравяме, че в преобладаващия брой от страните по света журналистиката е отворена професия. В нея могат да влизат всякакви хора с всякаква подготовка. През последните години се наблюдава тенденцията журналистите да са възпитаници на висши учебни заведения, които ги обучават на журналистика, защото се смята, че така се създават единни професионални и етични стандарти сред журналистическата гилдия.

Затова мога да съдя и от личните си впечатления от една моя специализация в Лондон, където един от домакините ми беше BBC World Trust. В своето вътрешно обучение от десетилетия медиата преобладаващо залага на практическите умения. Но аз бях приятно изненадана от споделеното от тях наблюдение, че може би са стигнали твърде далеч в залагането единствено и само на практическите умения. Затова започват да оценяват, че има необходимост от връщане назад към малко по-големи теоретични знания. Може би осъзнаването, че само техниката и технологията не могат да правят медии, че медиите, независимо какви са, имат нужда от смислено съдържание, е световна тенденция. Това прави обучението по журналистика важно, полезно и необходимо.

Поради което ние преценихме, че по-важно от съревнованието е сътрудничеството между теорията и практиката на журналистика, защото в крайна сметка и теорията, и практиката работят в полза на това ново и доста аморфно за нас понятие – обществения интерес. Ние обучаваме студентите, практиката ги приема на работа, така че изцяло целите са насочени в една посока – в интерес на обществото.

Петранка Филева: Дискусията за създаването на ново партньорство в журналистиката беше провокирана и от самите ни студенти, от случващото се в света, от тенденциите в обучението по журналистика в света. Затова първият Медиен панаир бе до голяма степен насочен към тях като към публика, на която даваме определен отговор и с която започваме един по-рационален диалог. Преподавателите във факултета като че ли държим на позицията си, че студентите ни се нуждаят от много добро теоретично обучение в различни сфери на живота. Те не могат да отразяват сложния свят, без да имат представа върху какво се гради социалната система. Ние, като факултет в един престижен университет, сме загрижени и ще бъдем винаги загрижени за това от нашето обучение да се получава качествен продукт, защото това формира отношението към факултета и към университета, гради се имиджът ни. Ние носим марковото име на Софийския университет, което, в условия на конкуренция, трябва да запазваме и развиваме съобразно променящата се среда.

Мария Нейкова: Като полза от Медийния панаир, която се надявам и студентите да съумеят да уловят в сборника, е, че получихме фактическа подкрепа от всички колеги от практиката на твърдението, че добрият журналист, качественият журналист няма как да мине без много добра обща култура, без задълбочени познания в определени области, без добро владеене на чужди езици. Все неща, които ние в ролята на преподаватели, на педагози повтаряме непрекъснато.

Мария Попова: Може ли да набележим някакви явления или процеси, имена, които се проявиха много ясно в рамките на Медийния панаир и които могат да бъдат видени в този сборник? Например, на мен ми направи впечатление, че специално при телевизиите новинарските предавания са много по-популярни и авторитетни от публицистичните, за обществото получаването на информация е по-важно, отколкото тази информация да бъде анализирана, коментирана по един или друг начин. Въпреки че има много сериозни коментарни елементи в сутрешните блокове.

Забелязах и тенденцията, че има много сериозно развитие на онлайн медиите, на онлайн журналистиката в България. Създават се сериозни онлайн медии, които имат знечение за цялостния медиен пейзаж.

Петранка Филева: Струва ми се, че това, което наблюдаваме най-вече в комерсиалните, търговските телевизии, е класическият модел – частният търговски оператор все по-малко отделя време за новини, паралелно с узряването на българина като член на пазарно стопанство и на демократично общество, особено в глобализиращия се свят. Затова приемам като положителна тенденция появата на блок от международни новини в бТВ. Но като че ли в тези минути се отделя повече време на новини по формулата на трите С: сензация, секс и скандал. Съобщават се повече интересни, любопитни новини за сметка на по-малко факти за случващото се в света. А българинът точно сега, когато станахме член на ЕС и страната ни трябва да се справя със сложното си битие в глобализиращия се свят, има нужда да знае къде е в света, какво се случва поне в най-близките страни около него.

Забелязвам обаче тенденция за подобряване управлението на медиите. В рамките на медийния панаир бяха представени отделите за „Връзки с обществеността“ на големи медийни организации, които се бяха подготвили старателно да представят пред студентската аудитория най-доброто, най-новото, което правят в момента. Когато разговаряха и със студентите за възможности да се провеждат стажове или да се наемат на работа в тези медии, също пролича тясно специализираното управление на персонала в медиите. А и всичко, което виждаме в цялото разнообразие на медийната сергия, говори, че в практиката си медиите като че ли даже изпреварват науката, специално за възможностите за справяне в силно конкурентна среда.

Мария Нейкова: Бих искала да откроя една тенденция, която не беше експлицитно артикулирана от участниците в медийния панаир. Тя е свързана с влиянието на собствениците на медиите върху медийното съдържание и се отразява във факта, че предавания, които паднат под определения рейтинг, изчезват от екрана по най-различни официално съобщени причини. И това поставя един много голям проблем пред българските медии.

Мисля, че това осъзнаване беше облечено в решението на ВАЦ да направи кодекс за разделяне на журналистическата работа от рекламната дейност в медиите, които ВАЦ притежава. Аз се надявам, че те ще имат поне някакъв успех в борбата срещу, да речем, скритата реклама в журналистическите материали. Това е една много сериозна тенденция, която си струва да бъде по-сериозно артикулирана, защото от няколко години в България има и бюро за одит на тиражите на изданията, а ние и до ден днешен не знаем печатните медии какви точно тиражи имат.

Мария Попова: От друга страна се наблюдава навлизането на чуждестранни капитали, на големи медийни компании в България, които закупуват български медии, което може да бъде отбелязано като положителна тенденция, защото медиите стават по-професионални, внася се подходящо ноу-хау, внасят се нови формати, с които българският зрител не е свикнал, но може би му харесват, поне според рейтингите. В Медийния панаир имаше организирана специална дискусия, посветена на риалити формата и влиянието му върху обществото.

Мария Нейкова: Наистина на самата дискусия се очертаха двете тенденции, които ми се струват важни – едната се представя като бунта на масите, а другата – че тези формати са чист комерсиален избор на медиите.

Петранка Филева: По време на Медийния панаир като че ли по-малко попадна в полезрението на говорещите собствеността и присъствието на чуждите медии. А точно през последните една-две години навлизането на чужди медии е по-масирано, по-разнообразно, в повече сектори на медийната индустрия. И това е интересно да се наблюдава. Идването на чуждия капитал означава влизане на относително добър мениджмънт, икономия на ресурс и, надявам се, на по-добро управление на персонала. Споменатата ВАЦ е може би най-критикуваната чужда компания в България. Не може да се отрече, че навсякъде се стреми да заеме господстващо положение и го използва успешно в свой интерес, а това господстващо положение определено вреди на българския вестникарски пазар. Но пък наистина в цялата си практика в Германия и в другите държави, където компанията присъства, тя поне на думи се опитва да пази т. нар. „желязна завеса“ между рекламния отдел и редакцията. И ако въведат тези правила в своята къща, това би било добре, бихме казали, че присъствието им в този случай е полезно, защото именно в някои от техните издания в България главните редактори си позволяват да управляват части от социалния и политическия живот.

9 май 2007 г.
Доц. дсн Петранка Филева е ръководител на катедра „История и теория на журналистиката“ и преподавател по медиамениджмънт и основи на икономическата теория във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Доц. д-р Мария Нейкова е преподавател по международна журналистика във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Гл. ас. д-р Мария Попова е преподавател по теория и практика на журналистика във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Култура: Журналисти по теория, журналисти на практика

В рамките на Медийния панаир в Журналистическия факултет на Софийския университет бе проведена конференцията „Журналисти по теория, журналисти на практика“, в която по-скоро практик и по-скоро теоретик сдвояваха своите виждания по чувствителни точки в развитието на медийния процес у нас. Петранка Филева, Ирина Алексиева (бТВ) и Андрю Макдауал (Оксфорд бизнес груп) коментираха икономическата журналистика и нейният труден път към практиката; Мария Попова и Константин Кисимов (Нова ТВ) разискваха пазарната ориентация на новинарското съдържаниe; Весела Табакова и Иво Инджев се фокусираха върху етичните стандарти и свободата на словото през опита на водещия на ‛В десетката“; Мария Нейкова и Васил Сотиров (‛24 часа“) описаха българоцентричната и ужасяващо частична представа на вестника за външния свят; Луливера Кръстева и Люба Ризова (бТВ) разгледаха медийната ценностна пирамида през дневния ред на новините; Марин Бодаков и Борислав Кандов (‛Капитал“) се опитаха да дефинират педагогическите начала на журналистическия цинизъм, Вяра Ангелова и Весислава Антонова (‛Капитал“) пресрещнаха медийните репортери с медийната теория… Здравка Константинова през съвременното вестникарство разгледа водещи чуждестранни практики, а Мануела Манлихерова представи проекта TRIMEDIAL – теория и практика по програмата ‛Леонардо да Винчи“. В програмата на конференцията бяха записани и Орлин Спасов си Екатерина Огнянова (‛Капитал“), които посветиха своето изложение на блоговете като алтернативна публична сфера; Минка Златева и Вероника Вълканова – на медийната педагогика; Любомир Стойков и Миглена Ангелова (бТВ, ‛Искрено и лично“) – на всекидневната култура и журналистическата практика…

Марин Бодаков

в. „Култура“, Брой 45 (2439), 21 декември 2006 г. Оригиналната публикация – тук. kultura410.gif

Сега: Започна първият медиен панаир у нас

Започна първият медиен панаир у нас, съобщиха организаторите от Софийския университет. Той се провежда във Факултета по журналистика и масова комуникация. На него различни медии ще представят екипите и проектите си. На 14 декември започва конференцията „Журналисти по теория, журналисти на практика“, каквото е и мотото на панаира. Идеята му е да срещне теорията и практиката в обучението на бъдещите журналисти. 15 декември ще бъде обявен за Ден на кариерата и студентска борса.

Оригиналната публикация – тук.

Dir.bg: Провежда се първи медиен панаир

new_calendar_logo.gif14 Декември 2006, Четвъртък

„Журналисти по теория, журналисти на практика“ е мотото на първия медиен панаир, който продължава до 15 декември.

В събитието участие ще вземат 25 медии е в рамките на научната седмица „За ново партньорство в журналистиката“ по проект от научноизследователската програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2006 г. и е реализиран от
представители на катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Идеята е да срещне теорията и практиката – двете неделими части в обучението на бъдещите журналисти. Така, както се случва в модерните университети на цяла Европа. На панаира, медиите ще представят себе си, екипите си, проектите си, успехите си в специално подготвени презентации. Те ще включват или цялостно представяне – схема, акценти, избор на теми или опаковки, или ще се наблегне върху конкретен проект, нашумяла рубрика или автори.

На 14 декември започва конференцията „Журналисти по теория, журналисти на практика“, а 15 декември ще бъде обявен за Ден на кариерата и студентска борса.

Стандарт: Журналисти от 25 медии помагат на студенти

standart-logo.jpgСОФИЯ. Първият медиен панаир у нас „Журналисти по теория, журналисти на практика“ започна вчера. Идеята за форума е на преподаватели от Факултета по журналистика на Софийския университет. Панаирът ще продължи до края на седмицата. На него студентите ще чуят от шефовете на медии какви са изискванията им като работодатели.
Днес например бъдещите висшисти ще се включат в дискусия „Риалити шоу вместо реален живот“. Утре ще е самият медиен панаир. 25 водещи български медии ще представят себе си, проектите си, успехите си в специално подготвени презентации. На 15 декември пък ще има студентска борса под наслов „Ден на кариерата“.

Публикацията е тук.

Actualno.com: БТА е сред 25-те участници в първия медиен панаир

logo_new.gif 12 декември 2006 г. 12:29 ч.

Самият медиен панаир е утре, когато медиите ще представят себе си, екипите си, проектите си, успехите си в специално подготвени презентации

„Журналисти по теория, журналисти на практика“ е мотото на първия медиен панаир, който продължава до 15 декември. Събитието, сред чиито 25 участници е и БТА, е в рамките на научната седмица „За ново партньорство в журналистиката“ по проект от научноизследователската програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2006 г. и е реализиран от представители на катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Идеята е да срещне теорията и практиката – двете неделими части в обучението на бъдещите журналисти. Така, както се случва в модерните университети на цяла Европа. Георги Лозанов е модератор на предвидената за днес отворена обществена дискусия „Реалити шоу вместо реален живот“ с участието на широк кръг интелектуалци, журналисти, преподаватели и студенти.

Очаква се да се включат и представители от екипите на двете най-големи реалити предавания „Big brother“ и „Сървайвър БГ“. Самият медиен панаир е утре, когато медиите ще представят себе си, екипите си, проектите си, успехите си в специално подготвени презентации.

На 14 декември започва конференцията „Журналисти по теория, журналисти на практика“, а 15 декември ще бъде обявен за Ден на кариерата и студентска борса.

Оригиналната публикация – тук.

News.bg: 25 участници на първия медиен панаир

2255.gif
25 участници ще бъдат представени на първия медиен панаир, който се открива утре.
Под мотото „Журналисти по теория, журналисти на практика“ и в специални презентации медиите ще представят себе си, екипите си, проектите си, успехите си, информира БТА.

Панаирът ще продължи до 15 декември.

Събитието се провежда в рамките на научната седмица „За ново партньорство в журналистиката“ по проект от научноизследователската програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2006 г.

Пълният текст – тук.

%d блогъра харесват това: