Category Archives: преподаватели

Покана за участие в научна конференция

Покана

 за заявяване на участие в научна конференция на тема

“Медийно производство. Бутик или конфекция в медиите”

13 декември 2007, ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”, София

 

Конференцията се организира от катедра “История и теория на журналистиката” в рамките на Втория медиен панаир “Журналисти по теория, журналисти на практика”, който ще се проведе във ФЖМК, 10-14 декември 2007.

Тематични области:

          Медийно съдържание и медийни платформи за масова и специализирана аудитория

          Креативност и рационалност в медиите: търсене на системна връзка в производствения процес на конвергиращи сектори

          Отговорностите на журналистиката – медийна етика, регулация, лицензиране

          Социализация на журналистите в медийната организация – теоретични принципи на журналистиката, концептуална рамка и ред в практиката.

Участие:

1. Поканата се отнася до колегите от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация и избраните от тях партньори от практиката.

2. Предложенията за участие се правят след предварително съгласуване с партньор от практиката. Докладите са самостоятелни, но темата и подходът са съгласувани в рамките на двойката. Идеята е преподавател и представител на практиката да говорят по близка или еднаква тема, за да достигнат до допълващи се или противостоящи идеи и изводи с принос за научните изследвания в съответната тематична област.

Обем на предложените за печат статии: 8 стандартни страници, при спазени стандарти, одобрени от редакционната колегия на ФЖМК, или не повече от 16 стандартни страници в рамките на двойката докладчици.

Срок за представяне на заглавие, ключови думи и анотация от двамата партньори: 30 октомври 2007 г.

Реклами
%d блогъра харесват това: