Daily Archives: 06/10/2007

Конкурс за студентски продукт

К О Н К У Р С


Фондация “За ново партньорство в журналистиката” обявява

в рамките на провеждането на втория Медиен панаир

“Журналисти по теория, журналисти на практика”

(10-14 декември 2007 г.)

студентски конкурс с мотото

„Несъвършенство – ето го върхът!”

за продукти в следните категории:

v Печат (репортаж с дължина до 5000 знака, на хартия)

v Фотожурналистика (една фотография с размер 10/15)

v Радио (радиоклип с продължителност до 45 сек., на диск или касета)

v Телевизия (ТВ документалистика до 8 мин., на диск или касета)

v Интернет (персонален блог, като концепция и с посочен линк на блога)

v Връзки с обществеността (сценарий за събитие, на хартия и PPP)

v Реклама (телевизионна реклама до 30 сек., на диск или касета)

v Книгоиздаване (Постгутенберговата книга, като концепция и обект)

В първия ден на Медийния панаир, организиран под заглавието “Бутик и конфекция в медиите”, журито в състав от преподаватели от ФЖМК и други специалисти в различните области, ще присъди следните награди:

Ø Една специална награда

Ø Една награда за всяка от категориите

Ø Грамоти за всички участници

Участието в конкурса е отворено за всички студентите от ФЖМК. Единствен критерий за допускане до конкурса е работите да са актуални. Всеки студент може да участва само с един свой продукт за една от посочените категории.

Срок за представяне на продуктите: 30 ноември 2007 г.

(Предават се във ФЖМК, ет. ІV, кабинет № 70, гл. ас. д-р Мария Попова)

Реклами
%d блогъра харесват това: